Inštalácia kľučky BOT Chytrá kľučka TTLock H1 strieborná

Inštalácia inteligentnej kľučky BOT Inteligentná kľučka TTLock H1 je jednoduchý proces, ktorý zvládne každý, a to aj bez špeciálnych technických schopností. Obtiažnosť inštalácie je minimálna, a nižšie je popísaný postup krok za krokom.

Rozbalenie a kontrola obsahu

 • Najskôr rozbaľte zakúpenú kľučku a vykonajte vizuálnu kontrolu všetkých dielov.
 • Prečítajte si manuál, aby ste si osvojili potrebné informácie pre správnu inštaláciu.

Príprava náradia

 • Pripravte si potrebné skrutkovače: dva krížové (veľký a malý) a dva ploché (veľký a malý).
 • Typ a veľkosť náradia môže závisieť od pôvodnej inštalovanej kľučky.
 • Ak bude potrebné vŕtanie otvorov, tak aj vŕtačku a vrtáky.

Príprava kľučky na inštaláciuvalecky 250x250

 • Na obe polovice kľučky umiestnite gumové podložky.
 • Do vonkajšej časti kľučky (strana s displejom) naskrutkujte dva valčeky s vnútorným závitom.

Demontáž pôvodnej kľučky

 • Demontujte pôvodnú kľučku a dvere očistite.
 • Vyberte aj cylindrickú vložku, ak je pôvodná krátka.

Montáž novej kľučkystredovy hranol 250x250

 • Priložte novú kľučku k dverám a overte, či je potrebné vytvoriť nové otvory. Ak stačí pôvodný, nie je potrebné vŕtať.
 • Stredový hranol nasadíte na vonkajšiu kľuku a podľa smeru otvárania dverí otočíte doľava alebo doprava. Zaistíme zátkou.
 • Vonkajšiu časť kľučky umiestnite do dverí, pretiahnite prepojovací kábel a nasaďte aj vnútornú časť. Vnútornú časť priskrutkujte, ale zatiaľ nedoťahujte.

propojení 250x250 Finálne úpravy a montáž cilindrickej vložky

 • Nasadíte novú cylindrickú vložku, pretiahnite ju dverami a potom ju priskrutkujte.
 • Po umiestnení vložky dotiahnite skrutky oboch častí kľučky.

Prepojenie a aktivácia

 • Prepojte kľučky káblom. Použite priložený predlžovací kábel, ak je kábel z vonkajšej kľučky krátky.
 • Vložte štyri AA batérie a aktivujte kľučku. (nie sú súčasťou balenia, použite nejaké kvalitné batérie, lacné dlho nevydržia).
  Priskrutkujte kryt batérií.

 

Baterie3

Icon image

Testovanie a párovanie s aplikáciou TTLock

Otvorte dvere z vnútornej strany a otestujte funkčnosť.
Stiahnite aplikáciu TTLock z Google Play alebo Apple Store, zaregistrujte sa a pridajte nové zariadenie.
Môžete pridávať ďalších členov domácnosti, ich odtlačky prstov, prideliť im PIN kódy alebo pridať čipy a kľúče.

 

Gratulujeme, vaša múdra kľučka je teraz plne funkčná a pripravená na používanie! Inštalácia je rýchla a jednoduchá, a vďaka priloženému manuálu a intuitívnej aplikácii si ľahko poradíte aj s ďalšími funkciami a nastavením.

 

 

BOT Chytrá klika TTLock H1 manuál

Klika H1 obr